QUADY niszczą zieleń

W Pile, Obornikach, Poznaniu, Kąkolewie, Nekli, Turku, Lesznie, Ostrowie Wielkopolskim a wkrótce również
w Pobiedziskach – w każdej z tych miejscowości amatorzy mocnych wrażeń i podnoszącej adrenalinę jazdy na quadach czy motorach crossowych mogą korzystać ze specjalnie przygotowanych torów. Temu, jak zapewnić im bezpieczeństwo, a jednocześnie wyegzekwować obowiązujące przepisy prawa i skutecznie chronić przed dewastacją przez pojazdy parki krajobrazowe, poświęcone było spotkanie, któremu przewodniczył wicewojewoda wielkopolski Przemysław Pacia.

Przedstawiciele Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Automobilklubu Wielkopolska, PZMOT, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, policjanci oraz samorządowcy z Zagórowa i Pobiedzisk rozmawiali o tym, jakie działania prewencyjne i promocyjne pozwolą na ochronę cennych przyrodniczo terenów
i zminimalizują zagrożenia, jakie stwarzają dla nich pojazdy mechaniczne.

W pobliżu Poznania najbardziej narażonym na degradację jest Park Krajobrazowy w Promnie. W najmniejszym w Wielkopolsce parku organizowane są spotkania „quadowców”, którzy niszczą rośliny chronione, gniazda ptaków, płoszą zwierzęta, które uciekają przed hałasem. Starając się zaradzić problemowi, władze gminy Pobiedziska podjęły decyzję o budowie na terenach byłej żwirowni profesjonalnego toru.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegającym nagminnemu łamaniu prawa regulującego poruszanie się quadami
w rezerwatach i parkach krajobrazowych jest współdziałanie służb. W ubiegłym roku, podczas 21 podobnych akcji
z udziałem policji, straży leśnej i żandarmerii, na terenie Biedruska ukarano mandatami 34 kierowców. Wspólnym ustaleniem uczestników spotkania było zobowiązanie się stron do połączenia działań prewencyjnych ze zintensyfikowaniem promocji odpowiedzialnego korzystania z quadów i motorów crossowych.

Zakup pojazdu powinien łączyć się z przyjęciem na siebie odpowiedzialności, jaka spoczywa na każdym użytkowniku ruchu, w tym respektowania zakazu wjazdu do lasu. Zgłaszana przez leśników dewastacja parków krajobrazowych, płoszenie zwierząt i niszczenie zabytków przyrody i kultury oraz coraz częstsze wypadki
z udziałem kierowców quadów skłoniły też uczestników spotkania do podjęcia decyzji o przygotowaniu szczegółowego monitoringu i planu wspólnych działań. Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze latem na terenach objętych zakazem wjazdu, policja przeprowadzać będzie akcje prewencyjne wobec kierowców quadów niszczących  chronioną przyrodę

źródło: Wielkopolski Urząd Wojewódzki

Dodaj komentarz